Εμφυτεύματα

'Οταν αφαιρεθεί ένα μάτι, τοποθετείται ενδοκογχικό μόσχευμα που αντικαθιστά μέρος της περιοχής του κόγχου (οστική κοιλότητα) πού καταλαμβάνει το μάτι. Αυτό το μικρό, σφαιρικό εμφύτευμα διατηρεί τη φυσική δομή του κόγχου και παρέχει στήριγμα για τον τεχνητό οφθαλμό. Το εμφύτευμα το ίδιο, παρόλα αυτά, δεν είναι ορατό.

Ο τεχνητός οφθαλμός χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση της φυσικής εμφάνισης του ματιού και του περιβάλλοντος ιστού και είναι το ορατό μέρος των χειρουργικών αλλαγών στην κοιλότητα.

Η ανάγκη για ένα καλύτερο ενδοκογχικό εμφύτευμα.

Τα εμφυτεύματα πρώτης γενιάς απετέλεσαν μια μείζονα βελτίωση για όσους φορούν τεχνητό μάτι, αλλά δεν ήταν σε θέση να παρέχουν φυσική κίνηση στο τεχνητό μάτι.

Αυτή η έλλειψη κίνησης ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ανάκτηση μιας φυσικής εμφάνισης, που καθιστούσε την προσαρμογή στον τεχνητό οφθαλμό πολύ πιο δύσκολη. Τα εμφυτεύματα πρώτης γενιάς επίσης έτειναν να μετατοπίζονται (μεταναστεύουν) στον κόγχο και συχνά απορρίπτονταν από τους ιστούς του σώματος, πράγμα που σήμαινε την ανάγκη περαιτέρω εγχείρησης.

Τα προβλήματα αυτά ενέπνευσαν τους ερευνητές να αναπτύξουν ένα καλύτερο ενδοκογχικό εμφύτευμα.

Οι μύες του οφθαλμού μπορούν να προσαρμοστούν απευθείας στα εμφυτεύματα αυτά, επιτρέποντάς του να κινηθεί εντός του κόγχου, ακριβώς όπως το φυσιολογικό μάτι. Κάποιο μέρος από την κίνηση αυτή μεταφέρεται αυτόματα στον τεχνητό οφθαλμό, που προσαρμόζεται πάνω στο εμφύτευμα.

Η τελευταία τεχνολογία στον τομέα των εμφυτευμάτων συγκεντρώνεται στα εμφυτεύματα PORIFEROUS.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή παραγγελίες.

© Vassardanis International Prosthetics 2019