Οφθαλμικές Προθέσεις

Η Vassardanis International Prosthetics ειδικεύεται στην κατασκευή κατά παραγγελία:

 • Οφθαλμικών προθέσεων για περιπτώσεις ανοφθαλμίας, εκκένωσης και εξόρυξης βολβού (artificial eye)
 • ειδικών φακών για οφθαλμικούς βολβούς που έχουν υποστεί ατροφία, συγγενή μικροφθαλμία (Sclera Shell)
 • Διαμορφωτές κολπωμάτων (Conformer)
 • Πιεστικούς διαμορφωτές  (Pressure Conformer)
 • Δακτύλιους Συμβλεφάρων (Symblefaron ring)
 • Προστατευτικά κερατοειδούς (Cornea Shield)


Αναλαμβάνουμε την κατασκευή και εφαρμογή οφθαλμικής πρόθεσης σε ασθενείς με εξόρυξη (enucleation) ή εκκένωση (evisceration):

 • Σε περίπτωση στην οποία ο ασθενής έχει εγχειρισθεί πρόσφατα.
 • Σε περίπτωση στην οποία ο ασθενής έχει εγχειρισθεί παλαιότερα, προθέσεις εμπορίου κτλ.
 • Σε περίπτωση στην οποία ο ασθενής βρίσκεται σε βρεφική ή παιδική ηλικία.

Στην περίπτωση των βρεφών και των παιδιών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στη δημιουργία οφθαλμικών προθέσεων σύμφωνα με την ανάπτυξη του παιδιού,  με στόχο την ομοιόμορφη διαμόρφωση του κόγχου και της βλεφαρικής δομής. Ετσι, επιτυγχάνεται περιορισμός της ασύμμετριας των κόγχων καθώς και της παραμόρφωσης του προσώπου.


Ο τρόπος εργασίας στην Vassardanis International Prosthetics


Περιγραφή διαδικασίας για την κατασκευή οφθαλμικής πρόθεσης με λήψη εκμαγείου:

Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης της εξόρυξης (enucleation) ή της εκκένωσης του βολβού πλήν του σκληρού χιτώνος (evisceration) ο ασθενής πρέπει να περιμένει μέχρι την ολοκληρωτική επούλωση της επέμβασης και πρέπει να έχει ένα διαμορφωτή κολπωμάτων (conformer) τοποθετημένο ο οποίος συγκρατεί σταθερά τα κολπώματα. Θα χρειασθούν περίπου 5 ωριαία ραντεβού με τον ασθενή για την ολοκλήρωση της πρόθεσης και 25 περίπου εργαστηριακές ώρες. Η οφθαλμική πρόθεση παραδίδεται συνήθως εντός μίας εβδομάδας από το πρώτο ραντεβού.

Στάδια κατασκευής

 • 1. Λήψη εκμαγείου για την δημιουργία της πρόθεσης.

Λαμβάνεται εκμαγείο και δημιουργείται το σχήμα της πρόθεσης το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρο πλέον το κόλπωμα του κόγχου και αποκτά ένα συγκεκριμένο και μοναδικό σχήμα. 

 • 2. Δημιουργία της ίριδας.

2α. Χρώμα 

Για να υπάρχει επιτυχία στην δημιουργία του χρώματος της ίριδας απαιτείται η  παρουσία του ασθενή ο οποίος χρησιμοποιείται σε αυτή την περίπτωση σαν μοντέλο για την δημιουργία της. 

2β. Κόρη

Βρίσκεται ο μέσος όρος της διαστολής και συστολής της κόρης του ματιού ούτως ώστε να πετύχουμε ομοιομορφία και στην κόρη του ματιού.


 • 3. Ενσωμάτωση της ίριδας.

Τοποθέτηση της ίριδας στην σωστή θέση επάνω και μέσα στην πρόθεση έτσι ώστε να υπάρχει ευθυγράμιση των δύο οφθαλμών, ώστε και οι δύο να φαίνεται ότι προσηλώνουν στο ίδιο σημείο.

(Εργαστηριακή εφαρμογή νέας τεχνολογίας 3D multi-level technology ©)


 • 4. Ενσωμάτωση τριχοειδών αγγείων.

Τοποθέτηση των τριχοειδών αγγείων (φλέβες) μέσα στην πρόθεση στο ίδιο πλέγμα και με ίδια κατανομή όπως του ασθενή. 


 • 5. Σχεδιασμός απόχρωσης σκληρού.

Δημιουργία της σωστής απόχρωσης του σκληρού για να μην υπάρχει διαφορά στο άσπρο μέρος της οφθαλμικής πρόθεσης σε σχέση με τον φυσικό βολβό.


 • 6. Βελτιστοποίηση

Διόρθωση του Superior Sulcus deformity (άνω βλεφάρου), με συγκεκριμένη δυναμική εφαρμογή στο σχήμα της πρόθεσης εφόσον υπάρχει ο χώρος στον οφθαλμικό κόγχο. 


 • 7. Βελτιστοποίηση καμπυλότητας.

Δημιουργία ομοιόμορφης εμφάνισης του ανοίγματος των βλεφάρων με βελτίωση της καμπυλότητας της πρόθεσης.

© Vassardanis International Prosthetics 2019