Πιστοποιητικά

TUV NORD

Πιστοποιητικό: Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο 

ISO9001:2015 &

TUV HELLAS

Πιστοποιητικό: Σύστημα Διαχείρησης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ

EN ISO 13485:16 Ιατροχτεχνολογικά Προϊόντα - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Απαιτήσεις για Κανονιστικούς Σκοπούς, στο πεδίο εφαρμογής

 - Κατασκευή και πώληση οφθαλμικών προθέσεων

 - Εμπορία και Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων στον Τομέα της       Οφθαλμολογίας, Χειρουργικής και Προσθετικής

Από το πεδίο εφραμγής εξαιρείται ο σχεδιασμός των προϊόντων.


TUV NORD

Βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την Υπ. Απόφ. 1348/04 στο πεδίο:

Εμπορία και Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων στον Τομέα της Οφθαλμολογίας, Χειρουργικής και Προσθετικής


GS1 Association Greece

Πιστοποιητικό : Αρ. Μητρώου 3236


ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αριθμός Μητρώου: ΕΠ 457 05 2020


Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών πόρων

Αρ. Φακέλου 39/1467

<<Τήρηση προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την νόμιμη λειτουργία εργαστηρίου κατασκευής οφαλμικών προθέσεων επί της οδού Αχαρνών 17 Κηφισιά>>


images (2)TUV_hellas_iso9001

Πιστοποιητικά προσωπικού:

nikolas techno aris nottinghamjimmy1aris techno

© Vassardanis International Prosthetics 2019